Valdres El-kontroll | +47 61 35 87 25 | post@valdres-elkontroll.no
Du er her: Hovedside » Produkter » El-kontroll bolig

El-kontroll bolig

Elkontroll bolig er en tilstandskontroll av det elektriske anlegget, sikringsskap og jordingsforhold. I tillegg får du kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr. Vi gir deg også nyttig informasjon om hvordan du selv kan bidra til å øke el sikkerheten.

Over 40 prosent av boligbrannene i Norge skyldes elektrisitet eller bruken av elektrisk utstyr.

Det er behov for hyppigere kontroll av el anlegget enn det som vanligvis blir utført av Det stedlige tilsyn, som er kontroll ca hvert 20. år

  • Noen forsikringsselskaper gir inntil 20% årlig rabatt på brannforsikringen når du inngår 5 års avtale om el kontroll og eventuelle feil og mangler er utbedret.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer informasjon.

  • Tilsyn bør gjøres minimun hvert 20. år
  • Noen forsikringsselskaper gir 20% rabatt