Valdres El-kontroll | +47 61 35 87 25 | post@valdres-elkontroll.no
Du er her: Hovedside » Produkter » El-kontroll landbruk

El-kontroll landbruk

Alle landbruk med dyrehold er pålagt å ha avtale om el kontroll hvert 3. år Jfr. Forskrift om hold av storfe. El kontroll landbruk er en tilstandskontroll av det elektriske anlegget, sikringsskap og jordingsforhold / utjevning, samt alt teknisk utstyr og elektriske maskiner.

I tillegg får du kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr. Vi gir deg også nyttig informasjon om hvordan du selv kan bidra til å øke el sikkerheten.

  • Noen forsikringsselskaper gir årlig inntil 35% rabatt på brannforsikringen når du inngår 3 års avtale om el kontroll og eventuelle feil og mangler er utbedret.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer informasjon.