Valdres El-kontroll | +47 61 35 87 25 | post@valdres-elkontroll.no
Du er her: Hovedside » Produkter » HMS internkontroller

HMS internkontroller

Alle bedrifter er i følge norsk lov pålagt å ha på plass internkontroll også på sitt elektriske anlegg. Det skal utføres kontroll av det elektriske anlegg av kvalifisert personell. Hyppigheten av en slik elkontroll risikovurderes etter type av anlegget og skal fremkomme i IK håndboken.

Jfr. Internkontrollforskriften

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html#2

Jfr. Lov om kontroll av elektriske anlegg:

http://www.lovdata.no/all/tl-19290524-004-0.html